Szkoła Podstawowa Nr 45
im. Kornela Makuszyńskiego
w Katowicach
 
HISTORIA SZKOŁY
PATRON SZKOŁY
NAUCZYCIELE
UCZNIOWIE
KLASA "0"
KLASY "1-3"
PLAN LEKCJI
OSIĄGNIĘCIA
BIBLIOTEKA
ŚWIETLICA
DOKUMENTY SZKOŁY
DLA RODZICÓW
SEKRETARIAT
KONTAKT
RADA RODZICÓW
GALERIA
    Informacje o szkole     Plan lekcji     Kalendarz roku szkolnego     Ocena zachowania

WYCIECZKA WIRTUALNAREFORMA EDUKACJI

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców


RADA RODZICÓW


Projekt: "Wędrówki Szlakami nowoczesnej edukacji - zajęcia dla uczniów katowickich szkół"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy - załącznik 1b

Pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego - załącznik 2

Zgoda na wykorzystanie wizerunku - załącznik 3b

Koordynator: Ewelina Majda tel. 790 40 50 57 e-mail: ewelina.majda@gmail.com


ZAJĘCIA DODATKOWE

Kronika Ekologa1 WRZEŚNIA 2016 r.


WYCIECZKA DO KRAKOWA i ZAKOPANEGO

Uczniowie naszej szkoły przy grobie Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem.

Więcej>>>


20 lat z Kornelem Makuszyńskim
Więcej>>>

Warsztaty ekologiczno-artystyczne oraz happening
"ROWEREM po DRZEWKA"
zorganizowano w naszej szkole

Więcej>>>

INNOWACJA "Mały Twórca III"
Więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj


Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego

Święto BUROWCA 2015

KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ

XIV TURNIEJ O PUCHAR
DYREKTORA SP 1
"Na tropach bohaterów
baśni z północy Polski"


Spotkanie z WALIĄ


*** PODZIĘKOWANIE ***

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym
w wsparcie i oddane głosy na projekt
na zakup sprzętu multimedialnego dla
Szkoły Podstawowej nr 45 w Katowicach


2 października 2014 roku.

SZKOLNY RAJDNA KOZIĄ GÓRĘ

CZYTANIE NARODOWE