Szkoła Podstawowa nr 45

im. Kornela Makuszyńskiego

w Katowicach